Strona www.biurorachunkowevat.pl szanuje Twoją prywatność, dlatego przedstawia pełną informację na temat zbieranych informacji o użytkownikach Serwisu. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na zasady niniejszej Polityki prywatności.

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez podawanie informacji przez użytkownika w formularzach zawartych w Serwisie lub w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu. Automatycznie mogą być zapisywane informacje w logach serwerów oraz Serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego. Serwis gromadzi również pliki „cookies” – pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego Serwis, z którego ten korzysta.

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą następującymPrzeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” na urządzeniu użytkownika. Przy czym, użytkownik posiada możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej tak, aby nie gromadziła lub gromadziła w stopniu ograniczonym pliki. Jednakże, wyłączenie funkcji gromadzenia plików może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania Strony. Co więcej, część danych może być gromadzona przez podmioty zewnętrzne, z których korzysta Serwis, jak Facebook, Google. Wobec tego, warto zapoznać się z polityką prywatności ww. podmiotów, bowiem to na ich zasadach przetwarzane i gromadzone są dane o użytkownikach.

W celu ochrony zbieranych danych Serwis zapewnia ich bezpieczeństwo poprzez fizyczne zabezpieczenia, systemy bezpieczeństwa zapewniające autoryzowany dostęp do serwerów oraz Serwisu. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm., dalej zwane „RODO”) informujemy, że: administratorem danych osobowych jest WEBPERFECTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu, adres: ul. Marii Konopnickiej 6/18, 32- 300 Olkusz. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000626252, NIP: 6372198154, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 złotych (Administrator). Dane kontaktowe: adres e-mail admin@komentatory.pl., tel. 668-947-708., dane osobowe będą przetwarzane w celu:osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do: